นาโกย่า → ทาคาซากิ

出发时间:
07:52 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  07:59 - 10:40
  2h 41min JPY 14,390 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  09:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:44
  10:40
 2. 2
  08:49 - 11:21
  2h 32min JPY 14,390 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  08:49
  10:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  11:21
 3. 3
  07:59 - 11:49
  3h 50min JPY 11,880 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  09:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  11:49
 4. 4
  08:00 - 12:18
  4h 18min JPY 10,230 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  08:00
  10:59
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  11:27
  12:18
 5. 5
  07:52 - 12:33
  4h 41min JPY 121,630
  cancel cancel
  นาโกย่า
  07:52
  12:33
zoom bar parts