นาโกย่า → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出发时间:
15:36 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  15:36 - 17:51
  2h 15min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  15:36
  17:15
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  17:27
  17:38
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  17:38
  17:41
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公交车站
  17:44
  17:50
  共同印刷
  公交车站
  17:50
  17:51
 2. 2
  15:36 - 17:57
  2h 21min JPY 10,940 IC JPY 10,938 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  15:36
  17:15
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  17:27
  17:36
  后乐园
  後楽園
  火车站
  6号口
  17:36
  17:41
  春日站
  春日駅前〔都営バス〕
  公交车站
  17:48
  17:55
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公交车站
  17:55
  17:57
 3. 3
  15:36 - 17:57
  2h 21min JPY 10,980 IC JPY 10,968 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  15:36
  17:08
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  17:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  17:22
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:28
  17:45
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  17:45
  17:57
 4. 4
  15:49 - 18:03
  2h 14min JPY 10,730 IC JPY 10,728 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  15:49
  17:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  17:35
  17:46
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  17:46
  18:03
 5. 5
  15:36 - 20:00
  4h 24min JPY 131,970
  cancel cancel
zoom bar parts