นาโกย่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
06:49 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:49 - 11:33
  4h 44min JPY 12,540 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:49
  08:16
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  09:11
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:16
  11:07
  铫子
  銚子
  火车站
  11:07
  11:11
  铫子站
  銚子駅
  公交车站
  6番のりば
  11:15
  11:29
  犬吠(千叶县)
  犬吠(千葉県)
  公交车站
  11:29
  11:33
 2. 2
  06:49 - 11:36
  4h 47min JPY 12,560 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:49
  08:16
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  09:11
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:16
  11:07
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  11:35
  犬吠
  火车站
  11:35
  11:36
 3. 3
  07:23 - 12:09
  4h 46min JPY 13,160 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  07:23
  09:00
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  09:00
  09:15
  东京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公交车站
  1番のりば
  09:20
  12:03
  犬吠埼
  公交车站
  12:03
  12:09
 4. 4
  08:20 - 12:41
  4h 21min JPY 13,920 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  08:20
  09:57
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:11
  11:57
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:40
  犬吠
  火车站
  12:40
  12:41
 5. 5
  06:49 - 13:15
  6h 26min JPY 173,760
  cancel cancel
  นาโกย่า
  06:49
  13:15
zoom bar parts