นาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
03:45 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,840 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  7号口
  05:55
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公交车站
  06:00
  06:18
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:45
  08:51
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 2. 2
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,900 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  7号口
  05:55
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公交车站
  06:00
  06:18
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 3. 3
  06:20 - 11:07
  4h 47min JPY 18,980 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  09:39
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  09:51
  09:54
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:54
  10:01
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  10:17
  11:03
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  11:03
  11:07
 4. 4
  06:20 - 11:07
  4h 47min JPY 18,870 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  09:39
  博多
  火车站
  博多口
  09:39
  09:47
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  1F3番のりば
  10:00
  10:10
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  10:10
  10:13
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  10:19
  11:03
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  11:03
  11:07
 5. 5
  03:45 - 12:28
  8h 43min JPY 322,270
  cancel cancel
  นาโกย่า
  03:45
  12:28
zoom bar parts