เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
03:18 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  05:27 - 13:16
  7h 49min JPY 22,590 IC JPY 22,560 4 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:27
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  11:58
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:31
  12:54
  富山
  火车站
  正面口
  12:54
  13:04
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  13:04
  13:09
  丸之内(富山县)
  丸の内(富山県)
  火车站
  13:09
  13:16
 2. 2
  05:27 - 13:24
  7h 57min JPY 21,330 4 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:27
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  11:58
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  13:06
  富山
  火车站
  正面口
  13:06
  13:14
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  13:15
  13:21
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  13:21
  13:24
 3. 3
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 3 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:27
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  11:58
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  11:58
  12:04
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  13:17
  13:25
 4. 4
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 3 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:27
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:17
  11:58
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  11:58
  12:04
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  13:17
  13:25
 5. 5
  03:18 - 15:11
  11h 53min JPY 345,420
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  03:18
  15:11
zoom bar parts