เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
15:00 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:20 - 22:16
  6h 56min JPY 17,340 4 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:20
  16:37
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  19:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:16
  19:20
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:26
  19:42
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:55
  20:45
  室生口大野
  火车站
  20:45
  22:16
 2. 2
  15:20 - 22:28
  7h 8min JPY 17,340 5 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:20
  16:37
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  19:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:16
  19:20
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:26
  19:42
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:55
  20:15
  五位堂
  火车站
  timetable 时刻表
  20:17
  20:56
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  20:56
  22:28
 3. 3
  15:20 - 22:28
  7h 8min JPY 17,620 5 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:20
  16:37
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  19:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:18
  19:34
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  19:37
  19:42
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:55
  20:15
  五位堂
  火车站
  timetable 时刻表
  20:17
  20:56
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  20:56
  22:28
 4. 4
  15:20 - 22:56
  7h 36min JPY 17,620 4 换乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:20
  16:37
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:59
  19:28
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  19:56
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  20:05
  20:10
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:23
  21:24
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  21:24
  22:56
 5. 5
  15:00 - 23:45
  8h 45min JPY 217,450
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  15:00
  23:45
zoom bar parts