ไมบาระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

出发时间:
08:01 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  08:12 - 13:37
  5h 25min JPY 17,820 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:12
  08:42
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:49
  10:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:44
  13:33
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  13:33
  13:37
 2. 2
  08:57 - 14:17
  5h 20min JPY 17,820 1 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:57
  11:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  11:20
  14:13
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  14:13
  14:17
 3. 3
  08:12 - 14:17
  6h 5min JPY 17,820 1 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:12
  10:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  11:20
  14:13
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  14:13
  14:17
 4. 4
  08:33 - 15:08
  6h 35min JPY 17,380 3 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  09:05
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  09:11
  09:43
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:59
  11:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  15:04
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  15:04
  15:08
 5. 5
  08:01 - 19:48
  11h 47min JPY 406,200
  cancel cancel
  ไมบาระ
  08:01
  19:48
zoom bar parts