ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
17:38 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:57
  20:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  21:21
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  21:37
  22:41
  水上
  火车站
  22:41
  23:20
 2. 2
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:57
  20:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:36
  21:26
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  21:37
  22:41
  水上
  火车站
  22:41
  23:20
 3. 3
  17:46 - 00:48
  7h 2min JPY 13,970 3 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:46
  18:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:06
  20:38
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  22:50
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  00:09
  水上
  火车站
  00:09
  00:48
 4. 4
  17:38 - 23:13
  5h 35min JPY 174,340
  cancel cancel
  ไมบาระ
  17:38
  23:13
zoom bar parts