ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出发时间:
23:50 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  09:35
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:45
  11:05
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:07
  山方宿
  火车站
  12:07
  12:11
 2. 2
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  09:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  11:05
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:07
  山方宿
  火车站
  12:07
  12:11
 3. 3
  06:36 - 12:11
  5h 35min JPY 13,970 3 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  07:42
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  09:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:45
  11:05
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:07
  山方宿
  火车站
  12:07
  12:11
 4. 4
  06:07 - 12:11
  6h 4min JPY 13,970 4 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:07
  07:12
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:23
  09:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:16
  09:22
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  10:47
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:07
  山方宿
  火车站
  12:07
  12:11
 5. 5
  23:50 - 06:35
  6h 45min JPY 262,150
  cancel cancel
  ไมบาระ
  23:50
  06:35
zoom bar parts