ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
02:07 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  06:47 - 11:14
  4h 27min JPY 9,750 2 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:47
  08:30
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:57
  土浦
  火车站
  西口
  09:57
  10:00
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  10:00
  10:22
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  10:22
  11:14
 2. 2
  06:33 - 11:14
  4h 41min JPY 9,750 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:33
  07:51
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:04
  08:34
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:57
  土浦
  火车站
  西口
  09:57
  10:00
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  10:00
  10:22
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  10:22
  11:14
 3. 3
  06:01 - 11:49
  5h 48min JPY 5,640 IC JPY 5,640 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  东口
  06:01
  06:05
  福岛站东口
  福島駅
  公交车站
  06:05
  08:04
  磐城站
  いわき駅
  公交车站
  08:04
  08:13
  磐城
  いわき
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  08:18
  09:26
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:12
  土浦
  火车站
  西口
  10:12
  10:15
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  10:35
  10:57
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  10:57
  11:49
 4. 4
  06:01 - 13:04
  7h 3min JPY 5,010 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:01
  06:47
  郡山(福岛县)
  郡山(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:15
  10:48
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  11:00
  11:43
  土浦
  火车站
  西口
  11:43
  11:46
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:50
  12:12
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  12:12
  13:04
 5. 5
  02:07 - 05:03
  2h 56min JPY 124,270
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  02:07
  05:03
zoom bar parts