ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → Saratoku Ryokan

出发时间:
06:00 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  08:14 - 15:41
  7h 27min JPY 22,710 4 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:35
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  11:57
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:12
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  13:19
  大和八木
  火车站
  南口
  13:19
  13:21
  大和八木站(南)
  大和八木駅〔南〕
  公交车站
  13:21
  14:07
  冈崎町(奈良县)
  岡崎町(奈良県)
  公交车站
  14:13
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 2. 2
  08:14 - 15:41
  7h 27min JPY 22,190 4 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:35
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  11:57
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:12
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  13:25
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  13:30
  14:01
  下市口
  火车站
  14:01
  14:06
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 3. 3
  08:14 - 15:41
  7h 27min JPY 22,190 4 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:35
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:48
  12:00
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  13:04
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  13:47
  14:11
  下市口
  火车站
  14:11
  14:16
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 4. 4
  07:47 - 15:41
  7h 54min JPY 41,470 IC JPY 41,465 5 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:47
  08:54
  名取
  火车站
  timetable 时刻表
  08:59
  09:09
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:55
  11:20
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  11:25
  11:31
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  11番のりば
  11:50
  12:20
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  12:20
  12:28
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  12:50
  14:01
  下市口
  火车站
  14:01
  14:06
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 5. 5
  06:00 - 16:20
  10h 20min JPY 338,420
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  06:00
  16:20
zoom bar parts