ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出发时间:
13:30 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:38 - 19:07
  4h 29min JPY 53,230 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:38
  15:04
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  15:31
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:55
  17:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:00
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:00
  19:07
 2. 2
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  14:54
  名取
  火车站
  timetable 时刻表
  15:01
  15:11
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:45
  17:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:00
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:00
  19:07
 3. 3
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 51,010 IC JPY 51,005 3 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  14:54
  名取
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  15:31
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:55
  17:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:00
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:00
  19:07
 4. 4
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 4 换乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  14:54
  名取
  火车站
  timetable 时刻表
  15:01
  15:11
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:45
  17:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:10
  18:35
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  timetable 时刻表
  18:46
  19:00
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:00
  19:07
 5. 5
  13:30 - 05:28
  15h 58min JPY 470,600
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  13:30
  05:28
zoom bar parts