สนามบินฟุกุโอกะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
20:22 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  21:15 - 09:00
  11h 45min JPY 28,660 IC JPY 28,652 6 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:15
  22:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:50
  23:00
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  23:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  23:48
  00:08
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  00:15
  00:58
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  05:51
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  05:54
  06:41
  甲府
  火车站
  北口
  06:41
  06:44
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公交车站
  1番のりば
  06:51
  07:12
  新井入口(山梨县)
  新井入口(山梨県)
  公交车站
  07:12
  09:00
 2. 2
  21:15 - 10:19
  13h 4min JPY 29,980 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:15
  22:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:50
  23:00
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  4番のりば
  23:25
  23:58
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 3. 3
  21:15 - 10:19
  13h 4min JPY 29,270 IC JPY 29,262 6 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:15
  22:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:50
  23:00
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  23:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  00:03
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  00:09
  00:48
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  05:15
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  08:31
  石和温泉
  火车站
  南口
  08:31
  08:33
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  09:05
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 4. 4
  20:55 - 11:27
  14h 32min JPY 31,590 IC JPY 31,590 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:55
  21:00
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  21:09
  22:47
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:47
  22:55
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  23:10
  08:26
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  08:26
  08:35
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  09:00
  10:35
  甲府
  火车站
  南口
  10:35
  10:40
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  公交车站
  11:23
  11:27
 5. 5
  20:22 - 08:13
  11h 51min JPY 276,590
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  20:22
  08:13
zoom bar parts