โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
06:14 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:17 - 06:37
  20min JPY 210 IC JPY 180 无换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  06:17
  06:22
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:31
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  06:31
  06:37
 2. 2
  06:17 - 06:37
  20min JPY 210 IC JPY 180 无换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  06:17
  06:22
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:30
  丸之内(富山县)
  丸の内(富山県)
  火车站
  06:30
  06:37
 3. 3
  06:25 - 06:38
  13min JPY 210 无换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  06:25
  06:30
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  06:30
  06:34
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  06:34
  06:38
 4. 4
  06:14 - 06:38
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  06:14
  06:38
 5. 5
  06:14 - 06:20
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  06:14
  06:20
zoom bar parts