โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
05:34 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:37 - 12:21
  5h 44min JPY 9,950 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  07:40
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  07:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  09:04
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  09:10
  10:19
  甲府
  火车站
  南口
  10:19
  10:24
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:25
  10:54
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  10:54
  12:21
 2. 2
  06:19 - 12:21
  6h 2min JPY 12,060 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  07:05
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  07:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  09:04
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  09:10
  10:19
  甲府
  火车站
  南口
  10:19
  10:24
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:25
  10:54
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  10:54
  12:21
 3. 3
  06:19 - 12:56
  6h 37min JPY 6,920 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  07:05
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  08:46
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  10:41
  甲府
  火车站
  南口
  10:41
  10:46
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  11:29
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  11:29
  12:56
 4. 4
  06:19 - 12:56
  6h 37min JPY 6,990 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  07:05
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  08:46
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  10:41
  甲府
  火车站
  北口
  10:41
  10:44
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公交车站
  1番のりば
  10:52
  10:55
  朝日5丁目(山梨县)
  朝日五丁目(山梨県)
  公交车站
  10:55
  10:58
  朝日5丁目(山梨县)
  朝日五丁目(山梨県)
  公交车站
  11:05
  11:29
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  11:29
  12:56
 5. 5
  05:34 - 09:49
  4h 15min JPY 94,630
  cancel cancel
  โทยามะ
  05:34
  09:49
zoom bar parts