โทยามะ → ริงเกอร์ฮัตอิโต-โยคะโดยาจิโยะ

出发时间:
11:24 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  12:06 - 15:21
  3h 15min JPY 13,890 IC JPY 13,882 1 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:06
  14:20
  东京
  東京
  火车站
  14:20
  14:33
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:34
  直达列车
  继续坐同一列车
  西船桥
  西船橋
  火车站
  15:18
  村上(千叶县)
  村上(千葉県)
  火车站
  15:18
  15:21
 2. 2
  12:06 - 15:36
  3h 30min JPY 13,720 IC JPY 13,719 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:06
  13:54
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  14:12
  武藏浦和
  武蔵浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  14:21
  15:07
  西船桥
  西船橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  15:33
  村上(千叶县)
  村上(千葉県)
  火车站
  15:33
  15:36
 3. 3
  12:19 - 16:06
  3h 47min JPY 13,360 IC JPY 13,352 2 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  14:52
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:03
  15:04
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:19
  直达列车
  继续坐同一列车
  西船桥
  西船橋
  火车站
  16:03
  村上(千叶县)
  村上(千葉県)
  火车站
  16:03
  16:06
 4. 4
  11:24 - 17:13
  5h 49min JPY 164,180
  cancel cancel
  โทยามะ
  11:24
  17:13
zoom bar parts