โทยามะ → ฮาเอโนะซากิ

出发时间:
04:12 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  06:20 - 13:23
  7h 3min JPY 58,310 IC JPY 58,302 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  08:32
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  08:50
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  08:56
  09:18
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  09:18
  09:20
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:55
  11:50
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  11:55
  11:58
  長崎空港(バス)
  公交车站
  12:05
  13:04
  豪斯登堡(巴士)
  ハウステンボス(バス)
  公交车站
  4番のりば
  13:04
  13:23
 2. 2
  05:31 - 14:32
  9h 1min JPY 22,150 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:29
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:45
  08:55
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  11:51
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  12:31
  14:11
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  14:25
  14:32
  南风崎
  南風崎
  火车站
  14:32
  14:32
 3. 3
  05:31 - 14:32
  9h 1min JPY 21,720 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:29
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:45
  09:18
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:38
  12:06
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  12:31
  14:11
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  14:25
  14:32
  南风崎
  南風崎
  火车站
  14:32
  14:32
 4. 4
  05:45 - 15:31
  9h 46min JPY 24,950 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  05:45
  05:50
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  1番のりば
  05:50
  09:25
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公交车站
  09:25
  09:40
  名古屋
  火车站
  广小路口
  timetable 时刻表
  09:47
  13:06
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  13:31
  15:24
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  火车站
  timetable 时刻表
  15:30
  15:31
  南风崎
  南風崎
  火车站
  15:31
  15:31
 5. 5
  04:12 - 16:19
  12h 7min JPY 517,020
  cancel cancel
  โทยามะ
  04:12
  16:19
zoom bar parts