ชินากาว่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
22:45 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  07:05 - 10:19
  3h 14min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  07:05
  07:07
  大崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:10
  07:21
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  09:08
  甲府
  火车站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 2. 2
  06:35 - 10:19
  3h 44min JPY 2,550 IC JPY 2,548 2 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:35
  06:55
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:55
  07:00
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 3. 3
  06:21 - 10:19
  3h 58min JPY 2,550 IC JPY 2,548 3 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:21
  06:34
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:52
  06:57
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 4. 4
  06:20 - 10:19
  3h 59min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  06:39
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  06:48
  07:31
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  09:21
  甲府
  火车站
  南口
  09:21
  09:26
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 5. 5
  22:45 - 00:55
  2h 10min JPY 66,310
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  22:45
  00:55
zoom bar parts