ชินากาว่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
17:47 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  18:33 - 21:06
  2h 33min JPY 4,020 IC JPY 4,020 2 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  18:40
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  20:35
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 2. 2
  17:51 - 21:06
  3h 15min JPY 2,660 IC JPY 2,660 3 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  17:51
  18:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  稣我
  蘇我
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  大网
  大網
  火车站
  19:36
  成东
  成東
  火车站
  timetable 时刻表
  19:38
  20:27
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 3. 3
  17:50 - 21:06
  3h 16min JPY 4,390 IC JPY 4,390 2 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  17:50
  18:49
  成田
  火车站
  timetable 时刻表
  18:59
  20:16
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 4. 4
  17:50 - 21:06
  3h 16min JPY 3,950 IC JPY 3,950 2 换乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  火车站
  timetable 时刻表
  17:50
  18:28
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  18:45
  20:27
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 5. 5
  17:47 - 20:12
  2h 25min JPY 46,890
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  17:47
  20:12
zoom bar parts