ฮิเมจิ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
04:00 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:00 - 10:46
  4h 46min JPY 15,580 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  06:46
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  10:46
  直江津
  火车站
  10:46
  10:46
 2. 2
  05:19 - 12:54
  7h 35min JPY 12,670 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  05:19
  08:45
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  08:57
  10:48
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  10:56
  11:45
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  12:12
  12:54
  直江津
  火车站
  12:54
  12:54
 3. 3
  05:45 - 14:03
  8h 18min JPY 12,250 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  05:45
  07:19
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  07:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:38
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  10:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  12:12
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  14:03
  直江津
  火车站
  14:03
  14:03
 4. 4
  04:00 - 10:21
  6h 21min JPY 224,770
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  04:00
  10:21
zoom bar parts