ฮิเมจิ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
23:28 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  23:35 - 09:13
  9h 38min JPY 14,180 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  23:35
  07:08
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:24
  09:01
  上田
  火车站
  温泉口
  09:01
  09:13
 2. 2
  23:35 - 09:29
  9h 54min JPY 14,180 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  23:35
  07:08
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  09:17
  上田
  火车站
  温泉口
  09:17
  09:29
 3. 3
  05:19 - 10:39
  5h 20min JPY 19,570 2 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  05:19
  05:53
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  06:01
  08:51
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:04
  10:27
  上田
  火车站
  温泉口
  10:27
  10:39
 4. 4
  06:21 - 11:38
  5h 17min JPY 13,550 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  06:21
  07:39
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:00
  10:50
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  timetable 时刻表
  10:55
  11:08
  户仓
  戸倉
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  11:26
  上田
  火车站
  温泉口
  11:26
  11:38
 5. 5
  23:28 - 05:35
  6h 7min JPY 204,200
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  23:28
  05:35
zoom bar parts