ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出发时间:
15:53 09/27, 2021
cancel
 1. 1
  16:26 - 21:27
  5h 1min JPY 2,690 IC JPY 2,682 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  16:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  小田原
  火车站
  17:30
  町田
  火车站
  timetable 时刻表
  17:52
  18:19
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  18:40
  拜岛
  拝島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:43
  19:03
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  19:15
  19:31
  御岳
  御嶽
  火车站
  19:31
  21:27
 2. 2
  16:17 - 21:27
  5h 10min JPY 1,880 IC JPY 1,867 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  16:17
  16:32
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  直达列车
  继续坐同一列车
  新松田
  火车站
  17:49
  登户
  登戸
  火车站
  timetable 时刻表
  17:58
  18:28
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:38
  19:13
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  19:15
  19:31
  御岳
  御嶽
  火车站
  19:31
  21:27
 3. 3
  16:17 - 21:27
  5h 10min JPY 1,860 IC JPY 1,852 5 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  16:17
  16:32
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  直达列车
  继续坐同一列车
  新松田
  火车站
  17:33
  町田
  火车站
  timetable 时刻表
  17:52
  18:19
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  18:40
  拜岛
  拝島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:43
  19:03
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  19:15
  19:31
  御岳
  御嶽
  火车站
  19:31
  21:27
 4. 4
  16:02 - 21:27
  5h 25min JPY 1,880 IC JPY 1,867 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  16:02
  16:18
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:27
  17:42
  登户
  登戸
  火车站
  timetable 时刻表
  18:02
  18:33
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:38
  19:13
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  19:15
  19:31
  御岳
  御嶽
  火车站
  19:31
  21:27
 5. 5
  15:53 - 17:26
  1h 33min JPY 37,860
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  15:53
  17:26
zoom bar parts