ฮาโกเน่ยุโมโตะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
06:03 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:37 - 10:12
  3h 35min JPY 13,180 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  06:51
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:02
  08:18
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:23
  09:12
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  09:47
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  09:47
  09:50
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  09:50
  10:09
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  10:09
  10:12
 2. 2
  06:37 - 10:31
  3h 54min JPY 13,180 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  06:51
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:02
  09:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  10:01
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  北口
  10:01
  10:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  10:11
  10:28
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  10:28
  10:31
 3. 3
  06:37 - 10:31
  3h 54min JPY 13,180 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  06:51
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:02
  09:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  10:01
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  10:01
  10:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  10:09
  10:28
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  10:28
  10:31
 4. 4
  06:37 - 10:31
  3h 54min JPY 13,180 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  06:51
  小田原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:02
  09:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:39
  09:50
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:04
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  10:04
  10:07
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  10:09
  10:28
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  10:28
  10:31
 5. 5
  06:03 - 11:15
  5h 12min JPY 166,260
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  06:03
  11:15
zoom bar parts