ฮาคาตะ → มัตสึเอะ

出发时间:
23:03 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  23:28 - 06:50
  7h 22min JPY 12,360 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  23:28
  23:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:46
  23:51
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  23:55
  06:48
  松江站
  松江駅
  公交车站
  06:48
  06:50
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
 2. 2
  06:35 - 09:13
  2h 38min JPY 29,610 2 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:35
  06:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:15
  08:20
  出云机场
  出雲空港
  机场
  08:25
  08:28
  出雲空港(バス)
  公交车站
  08:35
  09:10
  松江站
  松江駅
  公交车站
  09:10
  09:13
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
 3. 3
  06:39 - 11:26
  4h 47min JPY 12,570 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:39
  07:45
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  07:45
  07:52
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  3番のりば
  08:10
  11:23
  松江站
  松江駅
  公交车站
  11:23
  11:26
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
 4. 4
  05:01 - 11:26
  6h 25min JPY 12,710 2 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  06:36
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  07:45
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  07:45
  07:52
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  3番のりば
  08:10
  11:23
  松江站
  松江駅
  公交车站
  11:23
  11:26
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
 5. 5
  23:03 - 04:16
  5h 13min JPY 141,140
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  23:03
  04:16
zoom bar parts