ฮาคาตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出发时间:
12:48 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  13:19 - 18:16
  4h 57min JPY 34,860 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  13:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:00
  16:20
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:42
  17:21
  札幌
  火车站
  timetable 时刻表
  17:26
  18:08
  南小樽
  火车站
  18:08
  18:16
 2. 2
  13:19 - 18:21
  5h 2min JPY 34,860 2 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  13:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:00
  16:20
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:54
  18:13
  南小樽
  火车站
  18:13
  18:21
 3. 3
  14:04 - 20:19
  6h 15min JPY 69,910 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:04
  14:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:45
  16:05
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:00
  18:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:54
  20:11
  南小樽
  火车站
  20:11
  20:19
 4. 4
  14:27 - 21:23
  6h 56min JPY 57,170 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:27
  14:32
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:10
  16:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  17:50
  19:20
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:42
  20:19
  札幌
  火车站
  timetable 时刻表
  20:32
  21:15
  南小樽
  火车站
  21:15
  21:23
 5. 5
  12:48 - 17:51
  29h 3min JPY 529,810
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  12:48
  17:51
zoom bar parts