ฮาคาตะ → ยูนิโคล่ซาคาเอะสกายล์

出发时间:
08:23 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:39 - 12:16
  3h 37min JPY 18,040 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:39
  11:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:06
  12:11
  荣(爱知县)
  栄(愛知県)
  火车站
  8号口
  12:11
  12:16
 2. 2
  08:39 - 12:26
  3h 47min JPY 18,040 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:39
  11:58
  名古屋
  火车站
  广小路口
  11:58
  12:04
  名古屋站(名古屋市营巴士)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  公交车站
  21番のりば
  12:13
  12:24
  广小路荣
  広小路栄
  公交车站
  2番のりば
  12:24
  12:26
 3. 3
  09:33 - 12:41
  3h 8min JPY 27,410 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:33
  09:38
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:10
  11:30
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:47
  12:24
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  北检票口
  12:24
  12:30
  名古屋
  火车站
  12番口
  timetable 时刻表
  12:31
  12:36
  荣(爱知县)
  栄(愛知県)
  火车站
  8号口
  12:36
  12:41
 4. 4
  09:33 - 12:42
  3h 9min JPY 27,350 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:33
  09:38
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:10
  11:30
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:47
  12:19
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:29
  12:37
  荣(爱知县)
  栄(愛知県)
  火车站
  8号口
  12:37
  12:42
 5. 5
  08:23 - 17:13
  8h 50min JPY 209,300
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  08:23
  17:13
zoom bar parts