ฮาคาตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
03:39 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  06:10 - 07:25
  1h 15min JPY 660 无换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  06:51
  天道
  火车站
  06:51
  07:25
 2. 2
  06:10 - 07:29
  1h 19min JPY 980 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  07:04
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:04
  07:08
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  07:14
  07:25
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  07:25
  07:29
 3. 3
  05:01 - 07:29
  2h 28min JPY 980 2 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  05:04
  吉冢
  吉塚
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  07:04
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:04
  07:08
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  07:14
  07:25
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  07:25
  07:29
 4. 4
  07:08 - 08:12
  1h 4min JPY 1,150 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:08
  07:11
  中洲川端
  火车站
  3号口
  07:11
  07:18
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  07:22
  08:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  08:08
  08:12
 5. 5
  03:39 - 04:24
  45min JPY 9,340
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  03:39
  04:24
zoom bar parts