ฮาคาตะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出发时间:
23:27 09/23, 2020
cancel
 1. 1
  23:38 - 00:27
  49min JPY 580 无换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  23:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  00:20
  筑前前原
  火车站
  北口
  00:20
  00:27
 2. 2
  23:27 - 00:27
  1h 0min JPY 580 1 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  23:27
  23:44
  室见
  室見
  火车站
  timetable 时刻表
  23:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  00:20
  筑前前原
  火车站
  北口
  00:20
  00:27
 3. 3
  00:07 - 00:54
  47min JPY 580 无换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  00:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  00:47
  筑前前原
  火车站
  北口
  00:47
  00:54
 4. 4
  23:27 - 00:02
  35min JPY 11,320
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  23:27
  00:02
zoom bar parts