ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

出发时间:
00:05 06/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:39 - 13:32
  6h 53min JPY 17,690 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:39
  08:21
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:52
  11:21
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  12:26
  安艺
  安芸
  火车站
  timetable 时刻表
  12:37
  12:57
  奈半利
  火车站
  12:57
  12:59
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  13:06
  13:32
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  13:32
  13:32
 2. 2
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,190 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:57
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  07:57
  08:05
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公交车站
  10:46
  10:52
  高知
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  11:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  后免
  後免
  火车站
  12:22
  球场前(高知县)
  球場前(高知県)
  火车站
  12:22
  12:25
  安艺营业所
  安芸営業所
  公交车站
  12:30
  13:32
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  13:32
  13:32
 3. 3
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,340 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:57
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  07:57
  08:05
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公交车站
  10:46
  10:52
  高知
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  11:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  后免
  後免
  火车站
  12:26
  安艺
  安芸
  火车站
  12:26
  12:31
  安艺站
  安芸駅
  公交车站
  12:40
  13:32
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  13:32
  13:32
 4. 4
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 17,980 4 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:57
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  07:57
  08:05
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公交车站
  10:46
  10:52
  高知
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  11:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  后免
  後免
  火车站
  12:26
  安艺
  安芸
  火车站
  timetable 时刻表
  12:37
  12:57
  奈半利
  火车站
  12:57
  12:59
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  13:06
  13:32
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  13:32
  13:32
 5. 5
  00:05 - 08:02
  7h 57min JPY 207,120
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  00:05
  08:02
zoom bar parts