อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

出发时间:
00:45 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  05:53 - 09:34
  3h 41min JPY 39,930 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  2号口
  05:53
  05:57
  大阪梅田(阪急线)
  大阪梅田(阪急線)
  火车站
  大阪駅方面出口
  timetable 时刻表
  06:00
  06:19
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  06:23
  06:26
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:30
  花卷机场(机场)(空运)
  花巻空港(空路)
  机场
  08:35
  09:34
 2. 2
  05:53 - 09:35
  3h 42min JPY 40,230 3 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  2号口
  05:53
  05:57
  大阪梅田(阪急线)
  大阪梅田(阪急線)
  火车站
  大阪駅方面出口
  timetable 时刻表
  06:00
  06:19
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  06:23
  06:26
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:30
  花卷机场(机场)(空运)
  花巻空港(空路)
  机场
  08:35
  08:40
  花卷机场(机场)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷机场(机场)站
  花巻空港駅
  公交车站
  09:07
  09:35
 3. 3
  05:43 - 09:35
  3h 52min JPY 40,450 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  14番口
  05:43
  05:50
  大阪丸大廈
  大阪マルビル
  公交车站
  05:50
  06:25
  大阪国际机场(北候机楼)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公交车站
  06:25
  06:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:30
  花卷机场(机场)(空运)
  花巻空港(空路)
  机场
  08:35
  08:40
  花卷机场(机场)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷机场(机场)站
  花巻空港駅
  公交车站
  09:07
  09:35
 4. 4
  05:43 - 09:35
  3h 52min JPY 40,450 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  14番口
  05:43
  05:50
  大阪丸大廈
  大阪マルビル
  公交车站
  05:50
  06:20
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:20
  06:26
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:30
  花卷机场(机场)(空运)
  花巻空港(空路)
  机场
  08:35
  08:40
  花卷机场(机场)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷机场(机场)站
  花巻空港駅
  公交车站
  09:07
  09:35
 5. 5
  00:45 - 12:18
  11h 33min JPY 425,870
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  00:45
  12:18
zoom bar parts