อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
10:19 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  10:20 - 13:07
  2h 47min JPY 10,780 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  10:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:38
  12:03
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:53
  寺家
  火车站
  12:53
  13:07
 2. 2
  10:20 - 13:07
  2h 47min JPY 11,000 3 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  10:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:38
  12:03
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:56
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  12:56
  12:59
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  13:00
  13:06
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:06
  13:07
 3. 3
  10:44 - 13:22
  2h 38min JPY 10,780 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:44
  10:51
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:02
  12:23
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:35
  13:08
  寺家
  火车站
  13:08
  13:22
 4. 4
  10:20 - 13:42
  3h 22min JPY 11,090 2 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  10:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:38
  12:03
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  12:03
  12:11
  广岛站
  広島駅〔南口〕
  公交车站
  13番のりば
  12:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  入野口
  入野口〔冠〕
  公交车站
  13:40
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:40
  13:42
 5. 5
  10:19 - 13:59
  3h 40min JPY 107,120
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  10:19
  13:59
zoom bar parts