นิกโก → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
11:28 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  12:24 - 16:36
  4h 12min JPY 11,100 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  13:05
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  13:34
  13:58
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  15:00
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  15:13
  15:35
  六日町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  16:36
  直江津
  火车站
  16:36
  16:36
 2. 2
  12:24 - 16:51
  4h 27min JPY 10,250 3 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  13:05
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  13:08
  14:22
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:50
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 3. 3
  12:24 - 16:51
  4h 27min JPY 10,250 3 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  13:05
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  13:32
  14:39
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:50
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 4. 4
  11:52 - 16:51
  4h 59min JPY 8,150 IC JPY 8,150 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  11:52
  12:00
  东武日光
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  12:03
  12:59
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  13:03
  栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  14:50
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  15:16
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 5. 5
  11:28 - 15:23
  3h 55min JPY 71,260
  cancel cancel
  นิกโก
  11:28
  15:23
zoom bar parts