สนามบินนะฮะ → โกกุรากุ กะหรื่

出发时间:
14:00 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  14:00 - 17:54
  3h 54min JPY 46,720 IC JPY 46,710 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:00
  16:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  16:40
  16:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:51
  16:59
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  17:05
  17:15
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  户冢
  戸塚
  火车站
  17:44
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  17:48
  17:50
  由比滨
  由比ヶ浜
  火车站
  17:50
  17:54
 2. 2
  14:00 - 17:55
  3h 55min JPY 46,700 IC JPY 46,688 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:00
  16:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  16:40
  16:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:51
  16:59
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  17:05
  17:15
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  户冢
  戸塚
  火车站
  17:44
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  东口
  17:44
  17:48
  镰仓站
  鎌倉駅
  公交车站
  6番のりば
  17:50
  17:54
  笹目(神奈川県)
  公交车站
  17:54
  17:55
 3. 3
  14:00 - 18:06
  4h 6min JPY 46,720 IC JPY 46,710 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:00
  16:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  16:40
  16:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  17:21
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:25
  17:54
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  18:00
  18:02
  由比滨
  由比ヶ浜
  火车站
  18:02
  18:06
 4. 4
  14:50 - 18:37
  3h 47min JPY 41,920 IC JPY 41,910 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:50
  17:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  17:20
  17:30
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:31
  17:39
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  17:45
  17:55
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  18:25
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  18:25
  18:37
 5. 5
  14:00 - 10:29
  44h 29min JPY 433,350
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  14:00
  10:29
zoom bar parts