สนามบินนะฮะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

出发时间:
15:21 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  15:45 - 21:16
  5h 31min JPY 50,690 IC JPY 50,682 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:45
  18:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:15
  18:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  18:46
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  19:04
  19:50
  三岛
  三島
  火车站
  timetable 时刻表
  20:05
  20:42
  修善寺
  火车站
  南口
  20:42
  21:16
 2. 2
  15:45 - 22:31
  6h 46min JPY 48,380 IC JPY 48,374 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:45
  18:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:15
  18:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  19:12
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:16
  20:45
  热海
  熱海
  火车站
  timetable 时刻表
  20:49
  21:02
  三岛
  三島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:20
  21:57
  修善寺
  火车站
  南口
  21:57
  22:31
 3. 3
  15:45 - 22:46
  7h 1min JPY 48,380 IC JPY 48,374 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:45
  18:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:15
  18:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  19:01
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  热海
  熱海
  火车站
  21:26
  三岛
  三島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:35
  22:12
  修善寺
  火车站
  南口
  22:12
  22:46
 4. 4
  18:45 - 00:00
  5h 15min JPY 50,690 IC JPY 50,682 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:45
  21:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  21:10
  21:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  21:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:52
  22:34
  三岛
  三島
  火车站
  timetable 时刻表
  22:50
  23:26
  修善寺
  火车站
  南口
  23:26
  00:00
 5. 5
  15:21 - 10:53
  43h 32min JPY 420,180
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  15:21
  10:53
zoom bar parts