สนามบินนะฮะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

出发时间:
09:13 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  11:05 - 17:57
  6h 52min JPY 38,020 6 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:05
  13:05
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:20
  13:38
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  13:38
  13:46
  三宫(神户市营)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:53
  13:56
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  14:19
  14:51
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:12
  16:04
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  正面口
  16:04
  16:17
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  16:30
  17:05
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  17:07
  17:10
  土庄港
  公交车站
  17:20
  17:48
  橄榄公园口
  オリーブ公園口
  公交车站
  17:48
  17:57
 2. 2
  11:15 - 18:29
  7h 14min JPY 47,650 5 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:15
  13:10
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  13:15
  13:21
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  8番のりば
  13:35
  14:00
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  14:00
  14:15
  新大阪
  火车站
  中央口
  timetable 时刻表
  14:38
  15:22
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  正面口
  16:36
  16:49
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  17:10
  17:45
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  17:47
  17:50
  土庄港
  公交车站
  17:50
  18:20
  橄榄公园口
  オリーブ公園口
  公交车站
  18:20
  18:29
 3. 3
  14:55 - 19:49
  4h 54min JPY 41,150 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  高松机场
  高松空港
  机场
  16:55
  16:57
  高松机场
  高松空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  17:10
  17:50
  高松筑港
  高松築港(バス)
  公交车站
  8番のりば
  17:50
  17:55
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  18:30
  19:05
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  19:07
  19:10
  土庄港
  公交车站
  19:10
  19:40
  橄榄公园口
  オリーブ公園口
  公交车站
  19:40
  19:49
 4. 4
  14:55 - 19:49
  4h 54min JPY 41,160 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  高松机场
  高松空港
  机场
  16:55
  16:57
  高松机场
  高松空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  17:24
  18:18
  高松筑港
  高松築港(バス)
  公交车站
  8番のりば
  18:18
  18:23
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  18:30
  19:05
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  19:07
  19:10
  土庄港
  公交车站
  19:10
  19:40
  橄榄公园口
  オリーブ公園口
  公交车站
  19:40
  19:49
 5. 5
  09:13 - 23:45
  38h 32min JPY 308,410
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  09:13
  23:45
zoom bar parts