สนามบินนะฮะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
11:22 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:50 - 16:15
  3h 25min JPY 32,100 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:50
  14:35
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:59
  15:08
  中洲川端
  火车站
  3号口
  15:08
  15:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  15:22
  16:11
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  16:11
  16:15
 2. 2
  13:15 - 16:30
  3h 15min JPY 32,100 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:15
  14:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:21
  15:30
  中洲川端
  火车站
  3号口
  15:30
  15:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  15:37
  16:26
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  16:26
  16:30
 3. 3
  13:15 - 16:54
  3h 39min JPY 31,840 1 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:15
  14:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  15:00
  15:06
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  15:43
  16:37
  堀池
  公交车站
  16:37
  16:54
 4. 4
  11:22 - 20:04
  32h 42min JPY 211,060
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  11:22
  20:04
zoom bar parts