สนามบินนะฮะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
20:39 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  21:00 - 11:53
  14h 53min JPY 91,510 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  23:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:15
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:50
  09:25
  天草机场
  天草空港
  机场
  09:30
  11:53
 2. 2
  21:00 - 13:26
  16h 26min JPY 91,290 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  23:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:55
  08:55
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  09:00
  09:03
  長崎空港(バス)
  公交车站
  09:10
  09:57
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  10:30
  12:04
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  12:04
  12:07
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  12:30
  13:00
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  13:02
  13:26
 3. 3
  20:40 - 13:26
  16h 46min JPY 91,290 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:40
  23:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:55
  08:55
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  09:00
  09:03
  長崎空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  09:20
  09:51
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  10:30
  12:04
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  12:04
  12:07
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  12:30
  13:00
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  13:02
  13:26
 4. 4
  07:20 - 15:11
  7h 51min JPY 39,290 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:20
  09:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:21
  09:26
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  11:36
  谏早
  諫早
  火车站
  东口
  11:36
  11:41
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  3番のりば
  12:10
  13:44
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  13:44
  13:47
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  14:15
  14:45
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:47
  15:11
 5. 5
  20:39 - 05:02
  32h 23min JPY 199,770
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  20:39
  05:02
zoom bar parts