นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
09:52 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  09:53 - 15:59
  6h 6min JPY 11,340 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  10:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:56
  14:58
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  15:44
  15:59
  直江津
  火车站
  15:59
  15:59
 2. 2
  10:53 - 16:20
  5h 27min JPY 11,340 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:53
  11:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  14:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  14:46
  15:49
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:02
  16:20
  直江津
  火车站
  16:20
  16:20
 3. 3
  09:53 - 17:49
  7h 56min JPY 11,040 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  10:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  15:34
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  17:49
  直江津
  火车站
  17:49
  17:49
 4. 4
  14:27 - 19:36
  5h 9min JPY 11,430 4 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  东口
  14:27
  14:43
  近铁奈良
  近鉄奈良
  火车站
  7号口
  timetable 时刻表
  14:46
  14:51
  大和西大寺
  火车站
  timetable 时刻表
  14:55
  15:26
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  17:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  19:12
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  19:20
  19:36
  直江津
  火车站
  19:36
  19:36
 5. 5
  09:52 - 15:30
  5h 38min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  09:52
  15:30
zoom bar parts