นาระ → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

出发时间:
15:58 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  16:39 - 01:21
  8h 42min JPY 18,690 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  东口
  16:39
  16:56
  近铁奈良
  近鉄奈良
  火车站
  7号口
  timetable 时刻表
  17:00
  17:35
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:48
  20:03
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:12
  21:19
  轻井泽
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:27
  21:31
  中轻井泽
  中軽井沢
  火车站
  北口
  21:31
  01:21
 2. 2
  16:10 - 01:21
  9h 11min JPY 18,380 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  17:23
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:39
  19:54
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:12
  21:19
  轻井泽
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:27
  21:31
  中轻井泽
  中軽井沢
  火车站
  北口
  21:31
  01:21
 3. 3
  16:23 - 02:48
  10h 25min JPY 12,270 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:23
  17:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:30
  18:04
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  18:40
  21:26
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  timetable 时刻表
  21:48
  22:58
  中轻井泽
  中軽井沢
  火车站
  北口
  22:58
  02:48
 4. 4
  16:10 - 02:48
  10h 38min JPY 15,450 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  17:23
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  19:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  20:18
  21:59
  上田
  火车站
  timetable 时刻表
  22:18
  22:58
  中轻井泽
  中軽井沢
  火车站
  北口
  22:58
  02:48
 5. 5
  15:58 - 21:57
  5h 59min JPY 156,990
  cancel cancel
zoom bar parts