นาระ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
01:54 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  04:50 - 08:57
  4h 7min JPY 11,580 4 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:50
  05:36
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  05:42
  06:03
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  07:55
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  08:11
  08:41
  八本松
  火车站
  南口
  08:41
  08:45
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  08:48
  08:55
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  08:55
  08:57
 2. 2
  04:50 - 08:57
  4h 7min JPY 11,380 5 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:50
  05:39
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  05:40
  05:57
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:12
  06:15
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  07:55
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  08:11
  08:41
  八本松
  火车站
  南口
  08:41
  08:45
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  08:48
  08:55
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  08:55
  08:57
 3. 3
  05:22 - 09:32
  4h 10min JPY 11,930 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:22
  06:24
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  08:36
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  09:17
  八本松
  火车站
  南口
  09:17
  09:21
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  09:23
  09:30
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  09:30
  09:32
 4. 4
  06:43 - 10:07
  3h 24min JPY 11,650 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:19
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  07:20
  07:37
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  09:12
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:20
  09:53
  寺家
  火车站
  09:53
  10:07
 5. 5
  01:54 - 06:00
  4h 6min JPY 143,870
  cancel cancel
  นาระ
  01:54
  06:00
zoom bar parts