นาระ → Saratoku Ryokan

出发时间:
15:30 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  16:01 - 19:11
  3h 10min JPY 2,650 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:01
  16:06
  郡山(奈良县)
  郡山(奈良県)
  火车站
  西出口
  16:06
  16:23
  近铁郡山
  近鉄郡山
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  16:33
  16:55
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  17:16
  17:41
  下市口
  火车站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 2. 2
  15:56 - 19:11
  3h 15min JPY 2,810 2 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:56
  16:42
  高田(奈良县)
  高田(奈良県)
  火车站
  西口
  16:42
  17:03
  高田市
  火车站
  timetable 时刻表
  17:10
  17:41
  下市口
  火车站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 3. 3
  15:56 - 19:11
  3h 15min JPY 2,770 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:56
  16:36
  亩傍
  畝傍
  火车站
  16:36
  16:45
  八木西口
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  16:51
  16:55
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  17:16
  17:41
  下市口
  火车站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 4. 4
  15:46 - 19:11
  3h 25min JPY 2,350 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:46
  16:01
  王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  16:07
  16:43
  吉野口
  火车站
  timetable 时刻表
  16:48
  17:01
  下市口
  火车站
  17:01
  17:06
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 5. 5
  15:30 - 17:13
  1h 43min JPY 22,920
  cancel cancel
  นาระ
  15:30
  17:13
zoom bar parts