นาระ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出发时间:
01:58 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  04:50 - 11:00
  6h 10min JPY 29,300 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:50
  05:36
  天王寺
  火车站
  南口
  05:36
  05:41
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  05:50
  06:20
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:20
  06:26
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:15
  08:35
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  08:40
  08:43
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  08:48
  10:49
  竹田玉来
  公交车站
  10:49
  11:00
 2. 2
  04:50 - 11:00
  6h 10min JPY 29,400 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:50
  05:44
  JR难波
  JR難波
  火车站
  OCAT口
  05:44
  05:51
  难波(巴士)
  なんば(空港連絡バス)
  公交车站
  06:00
  06:25
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:25
  06:31
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:15
  08:35
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  08:40
  08:43
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  08:48
  10:49
  竹田玉来
  公交车站
  10:49
  11:00
 3. 3
  04:50 - 11:00
  6h 10min JPY 29,400 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  东口
  04:50
  05:07
  近铁奈良
  近鉄奈良
  火车站
  7号口
  timetable 时刻表
  05:10
  05:54
  大阪上本町
  火车站
  出口13
  05:54
  06:00
  近铁上本町
  近鉄上本町
  公交车站
  06:05
  06:35
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:35
  06:41
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:15
  08:35
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  08:40
  08:43
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  08:48
  10:49
  竹田玉来
  公交车站
  10:49
  11:00
 4. 4
  04:48 - 12:16
  7h 28min JPY 19,110 4 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:48
  05:45
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  05:52
  06:34
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:50
  09:10
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:17
  10:44
  大分
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  10:44
  10:54
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公交车站
  10:54
  12:05
  竹田玉来
  公交车站
  12:05
  12:16
 5. 5
  01:58 - 11:05
  9h 7min JPY 318,230
  cancel cancel
  นาระ
  01:58
  11:05
zoom bar parts