นาระ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
20:12 08/02, 2021
cancel
 1. 1
  20:55 - 11:24
  14h 29min JPY 21,570 7 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:55
  21:30
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  21:38
  21:44
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  2号口
  21:44
  21:48
  难波
  なんば(バス)
  公交车站
  6番のりば
  21:49
  21:53
  JR难波站前
  JR難波駅前
  公交车站
  21:53
  21:56
  难波凑町河畔
  なんば湊町リバープレイス
  公交车站
  22:00
  06:15
  博多站筑紫口
  博多駅筑紫口
  公交车站
  06:15
  06:26
  博多
  火车站
  筑紫口
  timetable 时刻表
  06:45
  07:34
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  07:54
  宇土
  火车站
  东口
  07:54
  07:56
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  08:03
  10:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  10:04
  10:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  10:35
  11:01
  鬼池港
  公交车站
  11:01
  11:24
 2. 2
  20:55 - 11:51
  14h 56min JPY 21,590 7 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:55
  21:30
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  21:38
  21:44
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  2号口
  21:44
  21:48
  难波
  なんば(バス)
  公交车站
  6番のりば
  21:49
  21:53
  JR难波站前
  JR難波駅前
  公交车站
  21:53
  21:56
  难波凑町河畔
  なんば湊町リバープレイス
  公交车站
  22:00
  06:15
  博多站筑紫口
  博多駅筑紫口
  公交车站
  06:15
  06:26
  博多
  火车站
  筑紫口
  timetable 时刻表
  06:45
  07:34
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  07:54
  宇土
  火车站
  东口
  07:54
  07:56
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  08:03
  10:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  11:46
  11:51
 3. 3
  20:29 - 11:51
  15h 22min JPY 21,460 6 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  东口
  20:29
  20:46
  近铁奈良
  近鉄奈良
  火车站
  7号口
  timetable 时刻表
  20:49
  21:32
  大阪难波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  火车站
  18番口
  21:32
  21:38
  难波
  なんば(バス)
  公交车站
  6番のりば
  21:49
  21:53
  JR难波站前
  JR難波駅前
  公交车站
  21:53
  21:56
  难波凑町河畔
  なんば湊町リバープレイス
  公交车站
  22:00
  06:15
  博多站筑紫口
  博多駅筑紫口
  公交车站
  06:15
  06:26
  博多
  火车站
  筑紫口
  timetable 时刻表
  06:45
  07:34
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  07:54
  宇土
  火车站
  东口
  07:54
  07:56
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  08:03
  10:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  11:46
  11:51
 4. 4
  20:55 - 12:20
  15h 25min JPY 15,240 8 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:55
  21:30
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  21:38
  21:44
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  2号口
  21:44
  21:48
  难波
  なんば(バス)
  公交车站
  6番のりば
  21:49
  21:53
  JR难波站前
  JR難波駅前
  公交车站
  21:53
  21:56
  难波凑町河畔
  なんば湊町リバープレイス
  公交车站
  22:00
  08:50
  長崎駅前(バス)
  公交车站
  08:50
  08:54
  長崎駅前(バス)
  公交车站
  北部向
  08:54
  08:57
  宝町(長崎県)(バス)
  公交车站
  北部向
  08:57
  09:00
  宝町(長崎県)(バス)
  公交车站
  長崎駅向
  09:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  大波止
  大波止(バス)
  公交车站
  09:37
  茂木港(巴士)
  茂木港〔バス〕
  公交车站
  北浦向
  09:37
  09:40
  茂木港
  港口
  10:20
  11:05
  富冈港(海运)
  富岡港〔航路〕
  港口
  11:07
  11:14
  富冈港(巴士)
  富岡港〔バス〕
  公交车站
  11:15
  11:37
  通詞
  公交车站
  12:10
  12:15
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  12:15
  12:20
 5. 5
  20:12 - 06:35
  10h 23min JPY 303,130
  cancel cancel
  นาระ
  20:12
  06:35
zoom bar parts