โทคุชิมะ → โกกุรากุ กะหรื่

出发时间:
06:27 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  07:36 - 11:47
  4h 11min JPY 34,420 IC JPY 34,410 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  07:36
  07:40
  德岛站前
  徳島駅前
  公交车站
  15番のりば
  07:40
  08:08
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  08:08
  08:11
  德岛机场
  徳島空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:15
  10:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:30
  10:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:41
  10:49
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  10:55
  11:06
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  11:35
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  11:35
  11:47
 2. 2
  07:36 - 11:55
  4h 19min JPY 34,600 IC JPY 34,588 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  07:36
  07:40
  德岛站前
  徳島駅前
  公交车站
  15番のりば
  07:40
  08:08
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  08:08
  08:11
  德岛机场
  徳島空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:15
  10:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:30
  10:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:13
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  户冢
  戸塚
  火车站
  11:44
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  东口
  11:44
  11:48
  镰仓站
  鎌倉駅
  公交车站
  6番のりば
  11:50
  11:54
  笹目(神奈川県)
  公交车站
  11:54
  11:55
 3. 3
  06:55 - 12:36
  5h 41min JPY 17,820 3 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  06:55
  07:00
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  2番のりば
  07:00
  08:58
  新神户站
  新神戸駅
  公交车站
  08:58
  09:07
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:10
  11:34
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:39
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  11:52
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:56
  12:24
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  12:24
  12:36
 4. 4
  06:55 - 12:36
  5h 41min JPY 18,000 IC JPY 17,998 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  06:55
  07:00
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  2番のりば
  07:00
  08:58
  新神户站
  新神戸駅
  公交车站
  08:58
  09:07
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:10
  11:34
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:39
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  11:52
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  11:56
  12:24
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  东口
  12:24
  12:28
  镰仓站东口
  鎌倉駅東口
  公交车站
  1番のりば
  12:31
  12:35
  笹目(神奈川県)
  公交车站
  12:35
  12:36
 5. 5
  06:27 - 14:08
  7h 41min JPY 176,780
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  06:27
  14:08
zoom bar parts