โทคุชิมะ → ร้านน้ำแข็งไส คาวางุจิ

出发时间:
13:29 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:55 - 20:49
  6h 54min JPY 13,390 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  13:55
  14:00
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  2番のりば
  14:00
  15:58
  新神户站
  新神戸駅
  公交车站
  15:58
  16:07
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  17:13
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  17:38
  18:04
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  18:04
  18:14
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  18:15
  18:50
  三河田原
  火车站
  18:50
  18:53
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  18:58
  19:38
  堀切(爱知县)
  堀切(愛知県)
  公交车站
  19:38
  20:49
 2. 2
  14:26 - 21:47
  7h 21min JPY 13,390 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  14:26
  14:30
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  14:30
  16:20
  三宫(日生楼前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公交车站
  16:20
  16:28
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  中央口(西)
  timetable 时刻表
  16:37
  17:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:18
  18:50
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  18:50
  19:00
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  19:35
  三河田原
  火车站
  19:35
  19:38
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  19:56
  20:36
  堀切(爱知县)
  堀切(愛知県)
  公交车站
  20:36
  21:47
 3. 3
  14:26 - 21:47
  7h 21min JPY 13,090 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  14:26
  14:30
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  14:30
  15:50
  高速舞子
  公交车站
  15:50
  16:01
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  16:03
  16:57
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:18
  18:50
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  18:50
  19:00
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  19:35
  三河田原
  火车站
  19:35
  19:38
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  19:56
  20:36
  堀切(爱知县)
  堀切(愛知県)
  公交车站
  20:36
  21:47
 4. 4
  13:55 - 21:47
  7h 52min JPY 13,390 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  13:55
  14:00
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  2番のりば
  14:00
  15:58
  新神户站
  新神戸駅
  公交车站
  15:58
  16:07
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  17:13
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  17:45
  18:40
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  18:40
  18:48
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  19:35
  三河田原
  火车站
  19:35
  19:38
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  19:56
  20:36
  堀切(爱知县)
  堀切(愛知県)
  公交车站
  20:36
  21:47
 5. 5
  13:29 - 19:19
  5h 50min JPY 148,340
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  13:29
  19:19
zoom bar parts