โดโกะอนเซ็น → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
19:22 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  22:00 - 08:42
  10h 42min JPY 12,040 5 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  22:00
  22:11
  大街道
  火车站
  timetable 时刻表
  23:03
  05:10
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  05:10
  05:17
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  05:17
  05:53
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  05:54
  05:58
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  06:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  07:15
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  07:15
  08:42
 2. 2
  22:00 - 09:35
  11h 35min JPY 9,890 5 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  22:00
  22:11
  大街道
  火车站
  timetable 时刻表
  23:03
  05:10
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  05:10
  05:17
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  05:17
  05:53
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  05:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  07:50
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  08:09
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  08:09
  08:11
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  08:38
  08:54
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  08:54
  09:35
 3. 3
  22:00 - 09:35
  11h 35min JPY 10,140 5 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  22:00
  22:24
  松山站前
  松山駅前
  火车站
  22:24
  22:27
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  22:55
  05:10
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  05:10
  05:17
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  05:17
  05:53
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  05:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  07:44
  坂田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:36
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  08:36
  08:38
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  08:38
  08:54
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  08:54
  09:35
 4. 4
  21:50 - 10:39
  12h 49min JPY 9,300 3 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  21:50
  22:01
  大街道
  火车站
  22:01
  22:03
  一番町
  一番町三越前〔愛媛県松山市〕
  公交车站
  23:30
  07:30
  京都駅八条口東
  公交车站
  07:30
  07:40
  京都
  火车站
  八条东口
  timetable 时刻表
  07:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  09:24
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公交车站
  09:47
  10:39
 5. 5
  19:22 - 01:22
  6h 0min JPY 152,580
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  19:22
  01:22
zoom bar parts