โดโกะอนเซ็น → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
09:10 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:10 - 14:42
  5h 32min JPY 15,570 4 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  09:10
  09:14
  公园北口子规纪念馆前
  公園北口子規記念館前
  公交车站
  09:14
  10:12
  今治站前
  今治駅前
  公交车站
  10:20
  11:49
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:49
  12:02
  福山
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  12:09
  13:34
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  13:42
  13:45
  中洲川端
  火车站
  3号口
  13:45
  13:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  13:52
  14:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  14:38
  14:42
 2. 2
  09:10 - 15:00
  5h 50min JPY 15,040 4 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  09:10
  09:14
  公园北口子规纪念馆前
  公園北口子規記念館前
  公交车站
  09:14
  10:12
  今治站前
  今治駅前
  公交车站
  10:20
  11:49
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:49
  12:02
  福山
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  12:09
  13:34
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  13:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  14:29
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  14:29
  14:33
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  14:45
  14:56
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  14:56
  15:00
 3. 3
  11:50 - 17:58
  6h 8min JPY 15,070 8 换乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  11:50
  12:11
  大手町(爱媛县)
  大手町(愛媛県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:17
  12:36
  高滨(爱媛县)
  高浜(愛媛県)
  火车站
  12:36
  12:44
  松山观光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  13:00
  13:55
  吴港
  呉港
  港口
  13:57
  14:06
  火车站
  timetable 时刻表
  14:34
  15:17
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  16:14
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:21
  16:46
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  17:00
  17:20
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  17:39
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  17:39
  17:43
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  17:43
  17:54
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  17:54
  17:58
 4. 4
  09:10 - 15:05
  5h 55min JPY 135,520
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  09:10
  15:05
zoom bar parts