โทบุนิกโก → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

出发时间:
02:50 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:50 - 09:53
  4h 3min JPY 11,780 2 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  05:50
  05:57
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  06:41
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:53
  08:54
  北上
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  09:23
  花卷机场(东北本线)
  花巻空港(東北本線)
  火车站
  09:23
  09:53
 2. 2
  06:36 - 10:52
  4h 16min JPY 13,610 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  06:36
  06:43
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  07:27
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  07:36
  08:58
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  09:05
  09:44
  盛冈
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  09:51
  10:22
  花卷机场(东北本线)
  花巻空港(東北本線)
  火车站
  10:22
  10:52
 3. 3
  05:50 - 11:35
  5h 45min JPY 11,910 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  05:50
  05:57
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  06:41
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:53
  08:35
  一之关
  一ノ関
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  11:05
  花卷
  花巻
  火车站
  东口
  11:05
  11:08
  花卷站前
  花巻駅前
  公交车站
  5番のりば
  11:13
  11:33
  黑沼(岩手县)
  黒沼(岩手県)
  公交车站
  11:33
  11:35
 4. 4
  04:57 - 11:35
  6h 38min JPY 12,310 IC JPY 12,309 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  05:06
  下今市
  火车站
  05:06
  05:23
  今市
  火车站
  timetable 时刻表
  06:07
  06:41
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:53
  08:54
  北上
  火车站
  西口
  08:54
  09:02
  北上站前(西口)
  北上駅前〔西口〕
  公交车站
  1aのりば
  10:30
  11:33
  黑沼(岩手县)
  黒沼(岩手県)
  公交车站
  11:33
  11:35
 5. 5
  02:50 - 07:27
  4h 37min JPY 169,010
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  02:50
  07:27
zoom bar parts