โทบุนิกโก → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
19:39 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  20:43 - 05:50
  9h 7min JPY 13,060 IC JPY 13,030 4 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  20:43
  20:50
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  20:53
  21:35
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  21:53
  22:22
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:34
  23:01
  高崎
  火车站
  东口
  23:01
  23:05
  高崎站东口
  高崎駅東口
  公交车站
  23:25
  05:10
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  05:10
  05:17
  新富町(富山县)
  新富町(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:40
  05:43
  丸之内(富山县)
  丸の内(富山県)
  火车站
  05:43
  05:50
 2. 2
  19:49 - 05:50
  10h 1min JPY 7,910 IC JPY 7,882 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  19:49
  20:48
  栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  22:12
  前桥
  前橋
  火车站
  北口
  22:12
  22:16
  前桥站南口
  前橋駅南口
  公交车站
  23:59
  05:10
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  05:10
  05:17
  新富町(富山县)
  新富町(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:40
  05:44
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  05:44
  05:50
 3. 3
  19:49 - 05:50
  10h 1min JPY 7,910 IC JPY 7,882 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  19:49
  20:48
  栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  21:42
  23:17
  前桥
  前橋
  火车站
  北口
  23:17
  23:21
  前桥站南口
  前橋駅南口
  公交车站
  23:59
  05:10
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  05:10
  05:17
  电铁富山站·ESTA前
  電鉄富山駅・エスタ前
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  05:44
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  05:44
  05:50
 4. 4
  19:49 - 06:28
  10h 39min JPY 14,190 IC JPY 14,185 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  19:49
  21:25
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:36
  22:39
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  22:39
  22:54
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  23:30
  06:10
  富山站北口
  富山駅北口
  公交车站
  06:10
  06:15
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  06:20
  06:24
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  06:24
  06:28
 5. 5
  19:39 - 00:59
  5h 20min JPY 119,340
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  19:39
  00:59
zoom bar parts