โทบุนิกโก → ตลาดคาราโตะ

出发时间:
15:35 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:39 - 23:36
  6h 57min JPY 46,190 IC JPY 46,182 6 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  16:39
  18:03
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  18:48
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  19:08
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  19:08
  19:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  19:45
  21:45
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  22:06
  22:11
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:20
  22:37
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:49
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:03
  下关
  下関
  火车站
  北口
  23:03
  23:36
 2. 2
  15:55 - 00:04
  8h 9min JPY 23,230 IC JPY 23,223 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  15:55
  17:32
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  17:41
  18:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  22:50
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:31
  下关
  下関
  火车站
  北口
  23:31
  00:04
 3. 3
  15:55 - 00:23
  8h 28min JPY 22,410 IC JPY 22,403 3 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  15:55
  17:32
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  17:41
  18:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  22:30
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  22:43
  23:50
  下关
  下関
  火车站
  北口
  23:50
  00:23
 4. 4
  15:55 - 00:23
  8h 28min JPY 22,580 IC JPY 22,571 4 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  15:55
  17:32
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  17:37
  17:46
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:54
  18:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  22:30
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  22:43
  23:50
  下关
  下関
  火车站
  北口
  23:50
  00:23
 5. 5
  15:35 - 04:49
  13h 14min JPY 390,890
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  15:35
  04:49
zoom bar parts